Agustí, B., Alcalde, G., Burjachs, F., Buxó, R., Juan-Muns, N., Oller-Guinó, J., Ros-Mora, M. T., Rueda, J. M., & Toledo, A. (1987).

Dinàmica de la utilizació de la cova 120 per l’home en els darrers 6000 anys. In. Sèrie Monogràfica, Volum 7, Girona Centre d’Investigacions Arqueològiques.