Albizuri S., Alonso N., López Cachero F.J. (Eds.). (2011)

Economia i canvi social a Catalunya durant l’edat del bronze i la primera edad del ferro (Vol. 12). Universitat de Barcelona.