Alonso i Martínez, N. (1992).

Conreus i agricultura a la Plana Occidental Catalana en Època Ibèrica. Estudi arqueobotànic de Margalef (Torregrossa, el Pla d’Urgell) i Tossal de les Tenalles (Sidamon, el Pla d’Urgell). Quaderns d’Archeologia del Grup de Recerques de «La Femosa», 7, 1-56.