Alonso i Martínez, N. (1996).

Els molins rotatius: origen i expansió en la Mediterrània occidental. Revista d’arqueologia de Ponent, 6, 181-198.