Alonso Martínez, N. (1999).

De la llavor a la farina. Els processos agrícoles protohistòrics a la Catalunya Occidental (Vol. 4). UMR 154, CNRS.