Antolín, F. (2008).

Aproximació a l’estudi de la percepció i la interacció amb l’entorn vegetal en societats caçadores recol·lectores i agricultores ramaderes (10000-4000 cal ANE). Resultats de l’estudi arqueobotànic del jaciment arqueològic de la Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.