Antolín, F., Buxó, R., Piqué, R., & Edo, M. (2013).

L’aprofitament dels recursos vegetals silvestres al jaciment de la Cova de Can Sadurní. Des de l’Epipaleolític al Neolític Final. In VI Monografies del Garraf i dOlêrdola, Diputació de Barcelona, 151-172.