Buxó-Capdevila, R. (1988).

La reconstrucció de la vegetació prehistòrica: el cas de les llavors i els fruits a Catalunya. Cota Zero, 4, 39-45.