Buxó-Capdevila, R. (1992).

Estat actual de la recerca sobre l’adopció de l’agricultura a Catalunya. 9è Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà 1991, Andorra.