Buxó, R. (1999).

Les restes de llavors i fruits. In J. Aquilué Abadías (Ed.), Intervencions arqueològiques a Sant Martí d’Empúries (1994-1996). De l’assentament precolonial a l’Empúries actual. Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empuries, 605-611.