Cubero-Corpas, C. (1991).

Estudi de les llavors trobades a la sitja 2 d’El Vilar del Met (Vilanova del Camí, Anoia). Estrat, 4, 34-36.