López-Reyes, D. (2006).

L’explotació dels recursos vegetals al jaciment Ibèric de Les Maleses: primers resultats de l’estudi arqueobotànic de les llavors i fruits. Monte Catano, 8, 41-68.