López Reyes, D. (2007).

L’explotació i dels recursos vegetals a Les Maleses: primers resultats arqueobotánics de l’estudi de les llavors i fruits. Monte Catano, 8, 41-69.