Mata-Parreño, C., & Pérez-Jordà, G. (2000).

Ibers : agricultors, artesans i comerciants: III reunió sobre economia en el món ibèric. Universitat de Valencia, Departament de Prehistòria i d’Arqueologia.