Pérez-Jordà, G., & Iborra-Eres, M. P. (2011).

Aproximació a l’evolució econòmica al País Valencià (s. VII-IIane) a partir de les dades arqueobiològiques. In S. Valenzuela-Lamas, N. Padrós, M. C. Belarte-Franco, & J. Sanmartí-Grego (Eds.), Economia agropecuaria i canvi social a partir de les restes bioarqueològiques. El primer mil·leni aC a la Mediterrània occidental, Vol. 12, Universitat de Barcelona, 103-116.