Pérez-Jordà, G., Iborra-Eres, M. P., Grau-Almero, E., Bonet-Rosado, H., & Mata-Parreño, C. (2000).

La explotación agraria del territorio en época ibérica: los casos de Edeta y Kelin. In R. Buxó-Capdevila & E. Pons i Brun (Eds.), Els productes alimentaris d’origen vegetal a l’edat del Ferro de l’Europa Occidental: de la producció al consum, Vol. 18, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Girona, 151-167.