Alonso i Martínez, N. (2000).

La agricultura de la primera edad del Hierro y de época Ibérica en el llano occidental catalán: problemática y nuevas aportaciones. In R. Buxó Capdevila & E. Pons i Brun (Eds.), Els productes alimentaris d’origen vegetal a l’edat del Ferro de l’Europa Occidental: de la producció al consum, Museu d’Arqueologia de Catalunya. Girona, 127-138.