Alonso-Martínez, N., & Pérez-Jordà, G. (2014).

Molins rotatius de petit format, de gran format i espais de producció en la cultura Ibèrica de l’est peninsular. Revista d’arqueologia de Ponent, 24, 239-256.