Alonso, N., & Canal, D, (2007).

Les restes arqueobotàniques de llavors i fruits en els nivells protohistòrics i romans d’Olèrdola, Molist, N. (ed.), La intervenció al sector 01 del Conjunt Històric d’Olèrdola. De la prehitòria a l’etapa romana. Campanyes 1995-2008, Monografies del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 477-478.