Alonso, A., Gené, M., Junyent, E., Lafuente, A., López, J. B., Moya, A., & Tartera, E. (Coords) (2002).

Recuperant el passat a la línea del Tren d’Alta Velocitat. L’assentament protohistòric, medieval i d’época moderna de El Vilot de Montagut (Alcarràs, Lleida), GIF, Generalitat de Catalunya, Lleida.