Alvarez-García, N., Ballester-Martínez, C., Carrión-Marco, Y., Grau-Almero, E., Pascual-Berlanga, G., Pérez-Jordà, G., Ribera i Lacomba, A., & Rodríguez-Santana, C. G. (2005).

L’àrea productiva d’un edifici del fòrum de “Valentia“ al baix imperi (segles IV-V). In VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica: les ciutats tardoantigues d’Hispania : cristianització i topografia : València, 8, 9 i 10 de maig de 2003, 251-260.