Antolín, F., & Buxó i Capdevila, R. (2011).

L’agricultura al massís del Garraf al llarg del Neolític. In A. Blasco, M. Edo, & M. J. Villalba (Eds.), La cova de Can Sadurní i la Prehistòria del Garraf. Recull de 30 anys d’investigació, ed. EDAR-Hugony, 341-346.