Antolín, F., & Buxó, R. (2011).

L’explotació de les plantes al jaciment de la Draga: contribució a la història de l’agricultura i de l’alimentació vegetal del neolític a Catalunya. In À. Bosch, J. Chinchilla, & J. Tarrús (Eds.), El poblat lacustre del neolític antic de La Draga: Excavacions de 2000-2005, MAC-CASC147-174.