Bosch, À., Buxó, R., Palomo, A., Buch, M., Mateu, J., Tabernero, E. & Casadevall, J. (1998).

El poblat neolític de Plansallosa. Lèxplotació del territori dels primers agricultors-ramaders de l’Alta Garrotxa. Museu Comarcal de la Garrotxa.