Bosch, À., Chinchilla, J., Nieto, X., Raurich, X., Tarrús, J., Palomo, A., Álvarez, A., Burjachs, F., Brusi, D., Buxó i Capdevila, R., Clop, X., Fèlix, J., Garcia, L., Grassmann, P., Gibaja Bao, J. F., Girbal, J., Hug, B., Juan, J., Juan-Muns, N., Massip, J. M., Pauc, P., Piqué, R., Planas, A., Reche, J., Reinhard, J., Rovira, N., Rueda, J. M., Saña, M., & Saüch, C. (2000).

El poblat lacustre Neolític de la Draga. Excavacions de 1990 a 1998 (Monografies del CASC, Vol. 2). Museu d’Arqueologia de Catalunya.