Canal, D., & Rovira, N. (2000).

La agricultura y la alimentación vegetal de la Edad del Hierro en la Cataluña Oriental. In R. Buxó-Capdevila & E. Pons-Brun (Eds.), Els productes alimentaris d’orígen vegetal a l’Edat del Ferro de l’Europa occidental: de la producció al consum. Museu d’Arqueologia de Catalunya. Girona, 139-150.