López-Reyes, D., Buxó-Capdevila, R., Garcia-Rubert, D., & Moreno-Martínez, I. (2011).

Noves aportacions sobre agricultura i alimentació durant la primera edat del ferro a Catalunya: dades de l’assentament de Sant Jaume (Alcanar, Montsià). Pyrenae: revista de prehistòria i antiguitat de la Mediterrània Occidental, 42(1), 77-118.