López-Reyes, D., Valenzuela-Lamas, S., & Sanmartí-Grego, J. (2011).

Economia i canvi socio-cultural a Catalunya durant l’edat del ferro. In S. Valenzuela-Lamas, N. Padrós, M. C. Belarte-Franco, & J. Sanmartí-Grego (Eds.), Economia agropecuària i canvi social a partir de les restes bioarqueològiques. El primer mil·leni aC a la Mediterrània occidental, Vol. 12, 71-92.