Mata-Parreño, C., Pérez-Jordà, G., & Iborra-Eres, M. P. (2005).

Les activitats económiques dels pobles ibers al País Valenciá. In Món ibèric : als Països Catalans: XIII Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà: homenatge a Josep Barberà i Farràs: Puigcerdà, 14 i 15 de novembre de 2003, Vol. 2, 737-768.